Associats

Asprecat_Associats

Els membres de l’Associació són entitats que realitzen activitats en matèria de Prevenció de Riscos Laboral i les entitats que auditen els sistemes de prevenció de les empreses, sempre que compleixin els requisits estatutàriament establerts com estar acreditades per a la seva activitat i exercir-la, donar ocupació permanent i adequada a un nombre de titulats adequats al servei, i adopti el compromís d’adequar l’exercici de la seva activitat als criteris de qualitat i bones pràctiques que s’estableixin per l’associació.

 

Logo_Capresa cmap
Logo_Gabinetesme Logo_GefaPrevencio GESEME
Logo_GestionPreventiva  Logo_HiserQualipreven Logo_mbPrevent
Logo_PeradeJordi presaba1 Prevencicat
Logo_PrevenControl Logo prevengest  Logo_Previnter
Logo_RiskXXI  Logo_SEPRA SEPRELA XXI
SALUTITREBALL  logo_spass_es