Òrgans de Govern

Asprecat_OrgansdeGovern

L’associació ASPRECAT té una estructura de govern basada en l’Assemblea General que es composa de cadascun dels membres associats, i és l’òrgan sobirà de l’associació sent els seus acords obligatoris per tots els membres.

Aquesta Assemblea escull democràticament l’òrgan de govern de l’entitat que és la Junta Directiva. Els seus membres de la Junta Directiva són designats cada quatre anys entre els representants de l’Assemblea General.

Per últim, el President és escollit per l’Assemblea General, i representa l’entitat en tota mena d’actuacions, així com presideix l’òrgan de govern.

Veure composició de la Junta Directiva