Denúncies

Asprecat_Denuncies1

ASPRECAT ha adoptat una posició proactiva en defensa dels interessos col·lectius dels seus associats, també amb la denúncia de supòsits de males pràctiques que perjudiquen el sector i en conseqüència als nostres associats. Aquesta actuació a donat lloc a múltiples denúncies que s’han interposat davant les autoritats laborals competents, relatives a diversos supòsits de males pràctiques com intrusisme professional, actuacions irregulars des del punt de vista de la normativa en matèria de competència, o licitacions irregulars.

Podeu contactar amb la nostra associació per tal de comunicar actuacions d’aquest tipus de les que tingueu coneixement via correu electrònic a asprecat@asprecat.org, o contactar telefònicament al 93 486 22 84.