Associats

Asprecat_Associats

Els membres de l’Associació són entitats que realitzen activitats en matèria de Prevenció de Riscos Laboral i les entitats que auditen els sistemes de prevenció de les empreses, sempre que compleixin els requisits estatutàriament establerts com estar acreditades per a la seva activitat i exercir-la, donar ocupació permanent i adequada a un nombre de titulats adequats al servei, i adopti el compromís d’adequar l’exercici de la seva activitat als criteris de qualitat i bones pràctiques que s’estableixin per l’associació.