Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA ASPRECAT

Membres Junta Directiva:

  • Presidenta. Eva Triadú i Pujals. ETEGMA
  • Secretària. Susan Tejera i Foixench. GABINETE SME
  • Vicepresident. Daniel Turró i Arau. GESEME
  • Tresorera. Roser Martí i Cartes. SEPRA

Assessors: