En nom de totes les entitats associades, des d’Asprecat volem donar el nostre sincer condol a families i amics de les víctimes i afectats.

Tanmateix agraïm l’entrega dels professionals dels serveis d’emergències, cossos policials i ciutadania en general.

Des de les nostres entitats continuarem vetllant per la seguretat i la salut col·laborant amb qualsevol empresa, entitat o organisme que porti a terme activitats on hi hagi una considerable concurrència de públic per tal de garantir, en la mesura de lo possible, les condicions d’autoprotecció enfront situacions de risc com les viscudes aquests dies.

Per últim, volem manifestar el nostre compromís amb els valors de democràcia i convivència que sempre han format part de la societat barcelonina i desitgem que Barcelona continuï sent una ciutat de pau i d’acollida.